37.968

KARAOKE

Stoku: 1.272
Pasqyra e stokut
mbylle
37.786

INTRO

Bluetooth zmadhues zëri
Stoku: 279
Pasqyra e stokut
mbylle
37.848

DISCO

Altoparlant Bluetooth 3W
Stoku: 2.737
Pasqyra e stokut
mbylle
37.846

ACCORD

Altoparlant Bluetooth 3W
Stoku: 4.485
Pasqyra e stokut
mbylle
37.845

RIFF

Altoparlant Bluetooth
Stoku: 1.586
Pasqyra e stokut
mbylle
37.847

SOPRANO

Altoparlant Bluetooth 3W
Stoku: 1.818
Pasqyra e stokut
mbylle
37.548

GONG

Altoparlant bluetooth
Stoku: 3.319
Pasqyra e stokut
mbylle
37.842

AMBIENTE ECO

Bluetooth zmadhues zëri
Stoku: 1.214
Pasqyra e stokut
mbylle
37.836

NOISE

Bluetooth zmadhues zëri 3W
Stoku: 2.981
Pasqyra e stokut
mbylle
37.831

BRIAN

Bluetooth zmadhues zëri me wireless mbushës, 5W
Stoku: 412
Pasqyra e stokut
mbylle
37.830

MICK

Bluetooth zmadhues zëri, 5W
Stoku: 1.581
Pasqyra e stokut
mbylle
37.832

RONNIE

Bluetooth zmadhues zëri
Stoku: 1.324
Pasqyra e stokut
mbylle
37.795

FUNK

Bluetooth zmadhues zëri 3W
Stoku: 800
Pasqyra e stokut
mbylle
37.796

SOUL

Bluetooth zmadhues zëri 2 x 5W
Stoku: 1.901
Pasqyra e stokut
mbylle
37.794

DANCE

Zmadhues zëri kaltëretooth 2 x 5W
Stoku: 995
Pasqyra e stokut
mbylle
37.781

BOOM

Bluetooth zmadhues zëri
Stoku: 127
Pasqyra e stokut
mbylle
37.779

MUSIC

Bluetooth zmadhues zëri 3W
Stoku: 4.072
Pasqyra e stokut
mbylle
37.778

PIEZO

Bluetooth zmadhues zëri 3W
Stoku: 1.529
Pasqyra e stokut
mbylle
37.774

BUBBLE

Bluetooth zmadhues zëri
Stoku: 5
Pasqyra e stokut
mbylle


Promobox