40.069

INFINITY

Çadër e palosshme me funksion kundër erës si dhe funksion automatik për hapje dhe mbyllje
Stoku: 2.816
Pasqyra e stokut
mbylle
40.068

VERTIGO

ÇADËR PALOSËSE ME HAPJE DHE MBYLLJE AUTOMATIKE
Stoku: 63
Pasqyra e stokut
mbylle
40.066

STANFORD

ÇADËR PALOSËSE ME HAPJE DHE MBYLLJE AUTOMATIKE
Mbërritja e ardhshme
Pasqyra e stokut
mbylle
40.063

SUPER MINI BLACK

ÇADËR E PALOSSHME, HAPJE MANUALE
Stoku: 16.790
Pasqyra e stokut
mbylle
40.045

SMITH

ÇADËR PALOSËSE ME HAPJE DHE MBYLLJE MANUALE
Stoku: 2.821
Pasqyra e stokut
mbylle
40.040

SUPER MINI

ÇADËR PALOSËSE ME HAPJE MANUALE
Stoku: 27.960
Pasqyra e stokut
mbylle
40.027

STRATO

ÇADËR PALOSËSE ME HAPJE DHE MBYLLJE AUTOMATIKE
Stoku: 3.816
Pasqyra e stokut
mbylle
40.058

FIORE

ÇADËR PALOSËSE ME HAPJE DHE MBYLLJE AUTOMATIKE
Stoku: 2.761
Pasqyra e stokut
mbylle
40.067

CORAL

ÇADËR PALOSËSE ME HAPJE DHE MBYLLJE AUTOMATIKE
Stoku: 2.460
Pasqyra e stokut
mbylle
40.060

ALLEGRO

ÇADËR PALOSËSE ME HAPJE DHE MBYLLJE AUTOMATIKE
Mbërritja e ardhshme
Pasqyra e stokut
mbylle
40.062

FRANKLIN

ÇADËR E PALOSSHME KUNDËR ERËS ME FUNKSION TË HAPJES/MBYLLJES AUTOMATIKE
Stoku: 792
Pasqyra e stokut
mbylle
40.035

CAMPOS PLUS

ÇADËR PALOSËSE ME HAPJE MANUALE
Stoku: 11.135
Pasqyra e stokut
+ 5 ngjyra
mbylle


Promobox